BIOTECHNOLOGIE,
TO JE HYDROPURE.

Hydropure je česká firma, která se specializuje v oblasti biotechnologie. Společnost úzce spolupracuje s Belgickým partnerem Idrabel. Belgická spoečnost Idrabel vyrábí a dodává mikrobiologický produkt, který se používá k čištění organického sedimentu v nádržích, řekách, odpadních vodách a čistírnách odpadních vod. Hydropure dodává veškerý servis spojený s aplikací produktu a další potřebné vědecké analýzy.

NAŠE METODA JE
JEDNODUCHÁ A EFEKTIVNÍ

Po obecném průzkumu vodní plochy, probíhá naše ošetření obvykle ve dvou etapách. Mezi každým ošetřením je prodleva tří nebo šesti měsíců. Aplikace musí být provedena jednotně, jak jen to je možné. Ošetření obvykle probíhá na jaře nebo na podzim. Množství produktu se liší v každém případě a je vypočítáno na základě parametrů spojených s úrovní kalu v oblasti, s rozlohou celkové plochy a fyzikálně-chemických a biologických vlastnostech ekosystému. Naše produkty jsou bezpečné, jejich použití je velice snadné a nevyžaduje žádné speciální vybavení.

SERVIS PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ
ORGANICKÉHO KALU

JEDNODUCHÉ A EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ, KTERÉ ZABRAŇUJE ZANÁŠENÍ VODNÍCH NÁDRŽÍ, ŘEK, KNALIZAČNÍCH STOK, PŘÍSTAVŮ A DALŠÍCH MÍST.

Firma Hydropure nabízí kompletní servis spojený s produkty BIO-COL a BIO-VASE. Tyto produkty efektivně redukují množství znečišťujících látek ve vodách jezer, řek, rybníků a vodních nádrží. Použitím produktů BIO-VASE a BIO-COL jsme nejen schopni efektivně čelit formování kalů, ale také rozložit kaly již. Ve srovnání s dalšími způsoby ošetřování vod je naše metoda účinnější a šetrná vůči životnímu prostředí. Protože nejsou používána mechanická zařízení, tato metoda nezpůsobuje žádné poškození v okolí vodních ploch. Naše služby zahrnují počáteční ošetření a také veškeré navazující procedury.

BIO-VASE

BIO-VASE Použití BIO-VASE má za následek výrazné snížení úrovní kalů a bahna v nádržích, řekách a kanálech. Výsledky mnoha předchozích užití tohoto produktu prokázaly bezmála ve všech případech průměrné snížení hladiny kalu o více než 50% během 18 měsíců. Tato … více »

bio-vase-cz
graph-bio-vase

BIO-VASE

Použití BIO-VASE má za následek výrazné snížení úrovní kalů a bahna v nádržích, řekách a kanálech. Výsledky mnoha předchozích užití tohoto produktu prokázaly bezmála ve všech případech průměrné snížení hladiny kalu o více než 50% během 18 měsíců. Tato technika využívá mikroorganismy, které se množí a rozkládají organickou část kalu a bahna přirozeným způsobem.

BIO-VASE je nerozpustný prášek s variabilní velikostí granulí a je dodáván v 25kg balení. Funguje na základě tzv. biofixace, technologie, která spočívá v navázání přírodních, nepatogenních mikroorganismů na minerální nosiče. Díky této výjimečné technologii jsou mikroorganismy snadno uložené a přepravitelné, aby následně mohly být aktivovány ve vodě tak, aby lépe čelily formování kalů.

BIO-COL

BIO-COL BIO-COL snižuje náklady a nároky na údržbu kanalizačních systémů a jímek. Pravidelné používání BIO- COL umožňuje výrazně snížit průměrné náklady na údržbu kanalizace a odtoku. Tak jako BIO-VASE také BIO-COL využívá mikroorganismy, které rozkládají organické části kalů, mastných usazenin … více »

bio-col-cz
graph-bio-col-cz

BIO-COL

BIO-COL snižuje náklady a nároky na údržbu kanalizačních systémů a jímek. Pravidelné používání BIO- COL umožňuje výrazně snížit průměrné náklady na údržbu kanalizace a odtoku. Tak jako BIO-VASE také BIO-COL využívá mikroorganismy, které rozkládají organické části kalů, mastných usazenin a dalších nánosů.

Tento produkt pomůže předejít zakalení kanalizační sítě a zároveň zvyšuje objem odváděné kapacity systémů, který je nezbytný pro vyhnutí se potížím během povodňových stavů. Jednou z hlavních předností BIO-COLu je eliminace nepříjemných zápachů spojených s tvorbou sirovodíku (H2S) a organického dusíku. Tímto procesem je zabráněno korozi zařízení a je jím také zvýšená bezpečnost práce personálu.

Také nabízíme ošetření čističek odpadních vod, Bio-Epur. Vzhledem k jeho specifickému použití nás prosím neváhejte kontaktovat s jakýmkoliv dotazem.

BIO-EPUR

OZVĚTE SE NÁM

Hydropure

Pobřežní 78
Karlín, Praha 8
186 00 Česká republika

REFERENCE

references